விளம்பரம்

கூட்டு எதிர்வினை - பக்கம் 1

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதிய பொருளை உருவாக்குகின்றன - புதுப்பிக்கப்பட்டது 2022

வரையறை

தொகுப்பு எதிர்வினை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஆக்சிஜனுடன் ஒரு தனிமத்தின் எதிர்வினை ஒரு ஆக்சைடை உருவாக்குவதற்கு அடிக்கடி நிகழும் சேர்க்கை எதிர்வினை. சில நிபந்தனைகளின் கீழ், உலோகங்கள் மற்றும் nonmetals இரண்டும் ஆக்ஸிஜனுடன் உடனடியாக செயல்படுகின்றன. பற்றவைத்தவுடன், மெக்னீசியம் விரைவாகவும் வியத்தகு முறையில் வினைபுரிந்து, காற்றிலிருந்து ஆக்ஸிஜனுடன் வினைபுரிந்து மெக்னீசியம் ஆக்சைடு தூளை உருவாக்குகிறது.

C2H2 + CH3OH CH3OCHCH2

நிஹட் độ: 200 ° சி Xác tác: கோ

Xem trạng thai chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3OH => CH3OCHCH2  

Phương trình số #2

C2H2 + CO + H2ஓ → C2H3COOH

Xác tác: நி (கோ) 4

Xem trạng thai chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CO + H2O => C2H3COOH  

Phương trình số #3

C2H2 + C2H5OH + CO → C2H3COOC2H5

காங் சி

Xem trạng thai chất và chi tiết của phương trình C2H2 + C2H5OH + CO => C2H3COOC2H5  

எங்கள் ஸ்பான்சர்

TVB Mt Thời Để Nhớ

பிரேக்கிங் நியூஸ்

சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்


வருமான படிவ விளம்பரங்கள் மிக உயர்ந்த தரத்துடன் உள்ளடக்கத்தை பராமரிக்க எங்களுக்கு உதவுகின்றன நாம் ஏன் விளம்பரங்களை வைக்க வேண்டும்? : டி

வலைத்தளத்தை ஆதரிக்க நான் விரும்பவில்லை (மூடு) - :(